Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa


Program

Închis
Vezi programul

Address

Calea Domnească 127, Târgoviște, România

Telefon

Despre

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa este un organ descentralizat de specialitate care acţionează pentru realizarea politicii educaţionale în învăţământul preuniversitar şi asigură comunicarea strategică instituţională între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unităţile de învăţământ din judeţ, organele administraţiei judeţene şi locale, compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acţionale şi evaluative, astfel încât, fiecare cadru didactic, fiecare elev, fiecare părinte să beneficieze de toate informaţiile necesare pentru înţelegerea şi participarea la actul educaţional.

Totodată Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa sprijină dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ în vederea consolidării autonomiei instituţionale, în condiţii de competiţie, în conformitate cu standardele naţionale şi cu descriptorii de performanţă specifici fiecărui nivel de învăţământ, asigurând participarea şi integrarea unităţilor de învăţământ în programele de dezvoltare socio-economică la nivel comunitar. De asemenea asigură şi monitorizează aplicarea curriculumului naţional şi curriculumului la decizia şcolii în fiecare unitate de învăţământ, în condiţiile respectării planurilor-cadru la toate nivelurile şi formele de învăţământ.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa evaluează anual sistemul de învăţământ de la nivelul judeţului şi, pe baza acestei evaluări şi a politicii educaţionale naţionale, stabileşte planul managerial pentru anul şcolar următor – detaliind obiective, activităţi, resurse şi responsabilităţi. Planul managerial este discutat cu organismele consultative. După aprobarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean, planul managerial devine obligatoriu pentru toate structurile manageriale ale sistemului de învăţământ de la nivelul judeţului.

Alte sugestii

Defrisare

Serviciu Public

Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița

Serviciu Public

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa

Serviciu Public

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Serviciu Public

Judecătoria Târgovişte

Serviciu Public