GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16


Address

Str. Radu cel Mare, 21, Târgoviste, Dâmbovita, Târgoviște, România

Telefon

Despre

Grădiniţa cu program prelungit Nr.16 funcţionează cu 10 grupe, cu un efectiv de 270 de preşcolari. Unitatea noastră a beneficiat de o reabilitare privind lucrări de construire, consolidare, extindere, înlocuirea hidranţilor şi asigurarea instalaţiei de securitate la incendiu.În urma acestor dotări, Grădiniţa cu program prelungit nr.16, Târgovişte, a obţinut Autorizaţia de securitate la incendiu Nr.109/18/SU-DB din 24.10.2018. Este o instituţie cu tradiţie în educaţia copiilor preşcolari, este locul unde spaţiul de joacă şi mediul de viaţă îl îmbie pe cel ce vine aici. Colectivul unităţii noastre, desfăşoară activităţi deosebite, de mare responsabilitate, în vederea educării preşcolarilor şi a pregătirii acestora pentru viaţă. Climatul organizaţional este deschis, stimulativ, de cooperare, relaţiile dintre cadrele didactice sunt de colegialitate, de respect şi sprijin reciproc, toate acestea reflectându-se pozitiv în calitatea activităţii de predare-învăţare-evaluare şi în conduita copiilor. Grădiniţa cu program prelungit nr.16, a fost premiată din partea Universităţii Valahia Târgovişte, cu o diplomă de onoare pentru contribuţia remarcabilă adusă în direcţia promovării unui învăţământ bazat pe înalte standarde de calitate la nivelul judeţului Dâmboviţa şi pentru implicarea în activităţi de parteneriat educaţional .De asemenea a obţinut premii de excelenţă şi premiul I la diferite concursuri internaţionale, naţionale şi judeţene, cum ar fi: Copilăria-Regatul Fericirii, Festivalul Primăverii, Intermezzo-Colegiul George Enescu -Bucureşti, Smarty, Tim-Tim-Timmy, Discovery etc.

Photo Gallery

Alte sugestii

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”SF.FRANCISC” - Instituţie privată

Grădiniţe

Dorothy Grădinița - Creșă - After School. Instituţie privată

Grădiniţe

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3

Grădiniţe

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

Grădiniţe

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15

Grădiniţe